Project omschrijving

JEROEN EROSIE

ABOUT

Jeroen ‘Erosie’ Heeman (1976) woont en werkt in Eindhoven en studeerde cum laude af aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam in 2000,

Jeroen ‘Erosie’ Heeman (1976) lives and works in Eindhoven and graduated cum laude from the Willem de Kooning Academy Rotterdam in 2000, after which he followed a versatile trajectory in various disciplines such as illustration, typography, graffiti and visual arts. He is primarily interested in the relationship between signature and line art, the tension between writing and drawing skills. This is expressed in a personal visual language of symbols, amorphous signs, and characters that are reminiscent of typographic forms, architectural ornaments, and symbolic references but always contain personal handwriting. The work reflects his broad visual background and interest and he also seeks a personal relationship between structure and intuition through the often improvised ordering. In addition to intensive iterative research in his sketchbooks, he always tries to find new applications and combinations through drawings, paintings, collages, printing techniques and of course on walls and buildings, both inside and outside.

Jeroen has done very diverse exhibitions at home and abroad, in galleries, art institutions, museums and on walls from Berlin to Osaka, from Paris to Rotterdam.

Jeroen ‘Erosie’ Heeman (1976) woont en werkt in Eindhoven en studeerde cum laude af aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam in 2000, waarna hij een veelzijdig traject heeft bewandeld in verschillende disciplines als illustratie, typografie, graffiti en beeldende kunst. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in de relatie tussen signatuur en lijnvoering, het spanningsveld tussen schrift en tekenvaardigheid. Dit komt tot uiting in een persoonlijke beeldtaal van symbolen, amorfe tekens en karakters die doet denken aan typografische vormen, architectonische ornamenten en symbolische referenties maar altijd een persoonlijk handschrift herbergt. Het werk reflecteert zijn brede visuele achtergrond en interesse en hij zoekt daarnaast door de vaak geïmproviseerde ordening een persoonlijke relatie tussen structuur en intuïtie. Naast een intens iteratief onderzoek in zijn schetsboeken tracht hij steeds nieuwe toepassingen en combinaties te vinden via tekeningen, schilderijen, collages, druktechnieken en natuurlijk op muren en gebouwen, zowel binnen als buiten.
Jeroen heeft zeer uiteenlopende exposities gedaan in binnen en buitenland, in galerieën, kunstinstellingen, musea en op muren van Berlijn tot Osaka, van Parijs tot Rotterdam.

PROJECTS