Project omschrijving

Kadebrug Eindhoven, 2019

Luuk Bode

ArtistLuuk Bode, Guido NieuwendijkBeschrijvingTunnelvision / Kadebrug Eindhoven
In het kader van het tunnelproject 'Tunnelvision' in Eindhoven, heeft MURALS Inc. Luuk Bode en Guido Nieuwendijk voorgedragen voor een schetsopdracht uitgeschreven door de Gemeente Eindhoven. Luuk Bode is gekozen uit 5 inzendingen om een definitief ontwerp te maken voor deze tunnel/viaduct met een oppervlak van 602 m2.
Dimensions602 M2MaterialsPaint (Sigma) on wall
LocationKadebrug, EindhovenComissioned byGemeente Eindhoven
Art directorMarleen van WijngaardenProducerMURALS Inc.
Thanks toRuud Jacobs, Realisatie, Beheer en Toezicht-Stadsbeheer Gemeente Eindhoven

ABOUT

Tunnelvision / Kadebrug Eindhoven 2019

De gemeente Eindhoven, is al enige jaren bezig met de uitvoering van haar Tunnelvisie, waarbij o.a. bruggen en tunnels, die vaak vervuild zijn en als sociaal onveilig worden ervaren, d.m.v. street art en hedendaagse muurschilderingen worden ge-upgrade. Inmiddels zijn ca. 20 tunnels voorzien van een inspirerende schildering.

Beschrijving van het object Kadebrug

Het viaduct Kadebrug, is in eigendom van en wordt beheerd door de gemeente Eindhoven en ligt in de rondweg van Eindhoven over het Eindhovens kanaal. Het is enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en verbindt de stadsdelen Stratum en Tongelre. Onder het viaduct lopen aan beide zijden van het kanaal rijbanen voor auto’s en vrijliggende fiets- en voetpaden. Aan weerszijden van het viaduct liggen de Kadebrug Oost en West over het kanaal die geen onderdeel uitmaken van dit project. Het viaduct ligt tussen de DAF fabrieken en het Campinaterrein, een oude melkfabriek die in de komende jaren wordt getransformeerd tot een modern woon- en werkgebied. Zie ook: www.nieuwbouw-campinaterrein.nl

Het viaduct kan in de volgende onderdelen worden verdeeld:

a. twee landhoofden zijn per stuk ca. 50 m. lang en 4 m. hoog. De zijkanten van de landhoofden hebben en driehoekige vorm, omdat deze in een talud staan. De totale oppervlakte van de landhoofden wordt geschat op ongeveer 350 m2. In ieder landhoofd is een stalen deur van een pompkelder aanwezig en binnen de scope van dit project vallen.

b. twee rijen van 4 pijlers waarop het brugdek rust. De afmetingen van de pijlers hebben ieder een afmeting van ca. 3 m. * 2,5 m. * 0,5 m. (L*H*B). De totale oppervlakte van de acht pijlers neerkomt op ongeveer 150 m2. Tussen pijlers en kanaalleuning zit een beperkte ruimte.

c. op de pijlers rusten twee liggers met een lengte van ca. 22 m en een hoogte van ca. 1 m. De totale oppervlakte van de liggers wordt in totaal geschat op ongeveer 100 m2.

d. De leuningen, brugdek en aangestorte brugdekplinten vallen buiten de scope van dit project.

De totale oppervlakte van de te beschilderen delen a/b/c bedraagt ca. 600 m2.

Project Stroke 040

Luuk Bode has provided the Kadebrug (Kadebridge) in Eindhoven with a beautiful design. The viaduct is about 600m2 that consist of two spaces; these are separated by a channel and became some sort of a challenge. Luuk Bode managed to transform the wall with the help of a team of assistants into a dynamic, empowered and one coherent piece.

Proces

Before Luuk started on his sketching process, an analysis was made. Bridge parts, lighting, location, symmetries, traffic movement, and near-future development plans were all brought into considerations. The most prominent and suitable subjects were used as a connecting point to serve his imagery and design as it interacts with its surrounding environment and ongoing traffic. All intertwined, working with one and other as one coherent piece. The results became a marvel of dynamic work, even the ongoing traffic and pedestrians became a part of the design as they are moving in and out of the viaduct. Lighting and shadows made sure that the murals where never the same throughout the day. Walls, pillars, pillars, and walls where the fundamentals that surrounded you as you are passing through the viaduct, this made for a very immersive experience. The nearby situated Campina terrain is being transformed into a sought after housing-, working district and has great future potentials and what is more suitable than this contemporary, dynamic entrance. The results can surely not be taken for granted at which the viaduct is not imaginable without these murals.

Luuk Bode   –   stroke040

Schetsontwerp project Kadebrug Eindhoven.

stroke040 is de titel van het ontwerp, dat aansluit bij de reeks murals met de naam stroke, gevolgd door een nummer. In dit geval is het een ontwerp dat gemaakt is op de directe omgeving, vandaar dat deze 040 genummerd is. Bijzonder aan deze plek is dat er nog bruggen net naast de brug zijn. Het is zeldzaam om in de stad zo een zijaanzicht van de brug te hebben. Zo zie je de symmetrie van de brug en het water dat als kaarsrecht lijn naar de horizon loopt. Dit is normaal niet mogelijk tenzij men zich in het water bevind.

Het ontwerp is ontstaan door:

Schuine lijnen en de symmetrie van de tunnel.

Het idee van spiegeling, vanwege de spiegeling in water.

Het ontwerp is het lichtst in het midden. Dat is juist donkerste deel van de tunnel. De schaduw in de brug valt schuin naar het midden, en valt dus mooi in het ontwerp.

Het ontwerp is gemaakt om doorheen te gaan. Het ontwerp is voller aan het begin, loopt dan naar rustig en daarna weer naar wat voller. Ik heb gekeken naar hoe het is om het te passeren, en ben van daaruit gaan werken.

Het verkeer gaat twee kanten uit. Vandaar ook dat aanzwellen en afnemen vorm gespiegeld is.

Het doorgaan van de tunnel moet een ervaring worden. Vandaar dat het ontwerp zich doorzet op de pilaren, zo is het ontwerp overal om je heen.

Door delen van het ontwerp op de pilaren te herhalen, doet het op bepaalde plekken denken aan de spiegeling van water, de rimpelingen in het oppervlak.

De aanpak bij het nabijgelegen Zuivelfabriek is heel vooruitstrevend, heeft de blik op de toekomst, en daar past een hedendaagse, dynamische entrée.

Luuk Bode, Rotterdam 2018

Guido Nieuwendijk

XOXO OXOX

Het ontwerp voor de muurschilderingen onder de Kadebrug maakt, op een speelse manier, gebruik van traditionele schilderkunstige elementen, zoals lijnen, kruizen en cirkels.

In het ontwerp is het dynamische afgewisseld met het statische. De gele horizontale lijnen verbeelden de beweging die kenmerkend is voor de locatie, het water stroomt door het Eindhovens Kanaal en het verkeer beweegt zich op een vloeiende manier door de tunnel. Deze dynamische gele lijnen worden gecontrasteerd door de cirkels en kruizen die als losse korte vormen, de vloeiende lijnen onderbreken en zo een ritmisch geheel van het ontwerp maken. Het ontwerp aan de Kanaalzijde Zuid is een spiegeling van het werk aan de Kanaalzijde Noord, waarbij de kruizen en cirkels omgedraaid zijn. De kruis en cirkel elementen worden op de pijlers als vrijstaande vormen geschilderd en vormen de

afkortingen xoxo en oxox. Deze letters worden in de jeugdcultuur op social media gebruikt voor het uiten van genegenheid.

Het werk is vloeiend en tekenachtig, maar de uitvoering is zeer strak en dekkend.

Naast deze formele onderdelen van het werk zorgt de humor in het ontwerp voor een speelse en luchtige noot. Het boter kaas en eieren motief verwijst naar de Campina fabriek die sinds 1961 aan de westzijde van het viaduct stond en nu een gebied in ontwikkeling is voor wonen, werken en recreëren.

Guido Nieuwendijk, 2018

MURALISTS