Project omschrijving

LISA COUWENBERGH

ABOUT

Lisa Couwenbergh, Lives and works in Amsterdam

EDUCATION Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam (NL)

AWARDS 1989 – Prix de Rome for Painting, 1996 – Jeanne Oosting Award for Painting

© PHK18

Lisa Couwenbergh is een kunstenaar die het metier op ongeëvenaarde wijze beoefent: ze schildert, maakt reliëfs, experimenteert met digitale beelden, bouwt sculpturen, werkt op heel grote schaal en op piepkleine formaten. Haar werk is diepzinnig, levenslustig en getroebleerd, hartstochtelijk en overdacht. Kortom, een aansprekender kunstenaar is nauwelijks denkbaar. Couwenbergh bouwt haar oeuvre op met een poëtische benadering. Ze laat onomwonden zien dat haar composities worden geconstrueerd uit zelfgebakken opvattingen en bevindingen: pure klei die ze in mallen geplaatst in de oven van haar geestesvermogen omvormt tot een concreet houvast op het leven. Grond onder de voeten, ruimte in het hoofd.’

Uit een tekst van Alex de Vries.
.

Lisa Couwenbergh is an artist who practices the business in an unparalleled way: she paints, creates reliefs, experiments with digital images, builds sculptures, works on a very large scale and in tiny formats. Her work is profound, full of life and troubled, passionate and thoughtful. In short, a more appealing artist is hardly conceivable. Couwenbergh builds up her oeuvre with a poetic approach. She shows in no uncertain terms that her compositions are constructed from home-made ideas and findings: she transforms pure clay that she places in molds in the oven of her mental capacity into a concrete hold on life. The ground under the feet, space in the head. ‘

From a text by Alex de Vries.

PROJECTS