Project omschrijving

naamlooozz @BIG ART 2020

ArtistKenneth Letsoin aka NAAMLOOOZZBeschrijvingThis year MURALS Inc. will again participate in BIG ART. After participants Matteo Ceretto Castigliano aka CT and Guido Winkler, it is now the turn of Kenneth Letsoin aka @NAAMLOOOZZ to go loose on a large scale. His many years of paint experience in the endless outdoor space will come into its rightful self in the tough mega space of Het Hembrug. #staytunedformorebigart
DimensionsVariableMaterialsSpray paint on wall
LocationHet Hembrug, Zaandam close to AmsterdamComissioned byMURALS Inc.
Art directorMarleen van WijngaardenProducerMURALS Inc. PRODUCTIONS
Thanks toAnne van der Zwaag and team

ABOUT

NAAMLOOOZZ @BIG ART 2020

Ook dit jaar doet MURALS Inc. weer mee met BIG ART. Na deelnemers Matteo Ceretto Castigliano aka CT en Guido Winkler, is het nu de beurt aan Kenneth Letsoin aka NAAMLOOZZ los te gaan op grote schaal. Zijn jarenlange paint ervaring in de mateloze buitenruimte zal in de weerbarstige megaruimte van Het Hembrug goed tot zijn recht komen.

Kenneth is geboren in Almelo waar hij opgroeide in een Molukse gemeenschap. Hij volgde een kunstopleiding aan de AKI in Enschede, maar deze opleiding bood hem weinig aanknopingspunten. Hij besloot zijn eigen weg te gaan, de straat werd zijn leermeester. Kenneth maakt vooral straatkunst (muurschilderingen, afvalinstallaties, reclameaffiches), maar hij maakt ook werk in zijn atelier. Hoewel Kenneth een vrijbuiter is, wars van traditie en hij de hashtag #contemporaryshit en #antistylers regelmatig gebruikt, is zijn werk wel degelijk geschoeid op een schilderkunstige traditie. Zijn abstract expressionistische manier van werken die zich zowel minimalistisch, calligrafisch als ook zeer gelaagd manifesteert, getuigd van kennis van zaken. Zijn imposante muurwerken ogen krachtig, geconcentreerd en dynamisch. De hashtags #freedom, #nonstop en niet te vergeten #nosleep zijn zeer op hem van toepassing.
Kenneth was born in Almelo where he grew up in a Moluccan community. He had enrolled at the AKI in Enschede, but this study offered him less starting points. He decided to go his own way, the street became his teacher. Kenneth mainly makes street art (murals, waste installations, advertising posters), but he also makes work in his studio. Although Kenneth is an outsider, averse to tradition and he regularly uses the hashtag #contemporaryshit and #antistylers, his work is based on a painterly tradition. His abstract expressionist style of work, which manifests itself in a minimalist, calligraphic as well as much layered way, is evidence of knowledge. His imposing wall works look powerful, concentrated and dynamic. The hashtags #freedom, #nonstop and last but not least #nosleep are very typical of him.
Kenneth woont in Rotterdam en werkt mondiaal

MURALISTS