Project omschrijving

ROLINA NELL

OVER

Rolina nell (1968, the Netherlands) is a professional visual artist. She graduate in 2001 from the Academy of Fine Art and Design Minerva, Groningen, the Netherlands. Rolina exhibits her work regularly in the Netherlands and abroad. Rolina travels extensively and works in artist residencies world wide. To carry out her practice on a professional basis she was a.o. supported by The Mondriaan Fund, Stokroos Fund and Tijl Fund (Prins Bernhard Culture Fund). Rolina worked for several years in Rotterdam, the Netherlands at Duende studio’s. Currently she lives and works at a farmhouse in the North East polder, the Netherlands. Rolina is member of the board and curator of artists initiative id11.

Het werk van Rolina Nell ontstaat door waarneming en interactie met de omgeving en het dagelijks leven. Intuïtie en verbeelding spelen hierbij een belangrijke rol. Vrouwen en meisjes staan centraal in haar werk, afgeleid van haar eigen vrouwelijkheid. Universele houdingen en poses van vrouwen, die subtiel en cultuurgebonden toch een persoonlijkheid prijs geven. Het ontbreken van gezichten als een belangrijke menselijke kenmerk laat ruimte voor de verkenning van vrouwelijke identiteit achter culturele codes. In haar werk blijf de identiteit mysterieus en het verleden voelbaar die ze op een bijna fluisterende wijze de actualiteit in schildert.

Rolina benadert haar muurschilderingen als onderdeel van de ruimte waarbij de muur als een ‘natuurlijke’ achtergrond dient.

(English translation)

Rolina Nell’s work occurs through her observation and interaction with the environ- ment and daily life. Intuition and imagination play important roles. Women and girls take centre stage in her work, derived from her own femininity. Universal postures and poses of women are very subtle and culturally specific, yet something of the personality still remains visible. The absence of faces as a main human attribute leaves space for the exploration of female identities behind cultural codes. In her work individual identities remain mysterious and the past is palpable. She paints these in almost a whispering manner into the present.

Rolina approaches her murals as though they are part of the space, where the wall serves as a ‘natural’ background.

PROJECTEN