Project omschrijving

SANNE BRUGGINK

ABOUT

Sanne Bruggink (NL, 1970)

EDUCATION
1997-1998 Amsterdam / NL Rijksacademie
1990-1994 Den Bosch / NL Koninklijke akademie voor Kunst en Vormgeving.
1992 Toulouse /FR Ecole des Beaux Arts.EDUCATION

Exhibitions shortlist
2018 Amsterdam/NL. Loods 6.
2017 Leiden/NL. Museum de Lakenhal.
2016 Amsterdam/NL. Arti et Amiticiae & Apeldoorn/NL. ACEC.
2015 The Hague/NL. Gemeentemuseum & Purmerend/NL. Museum Waterland.
2014 Haarlem/NL. Vishal and St. Bavo & The Hague/NL. Gemeentemuseum.

Met minimale middelen en vanuit extreme vlakheid ruimtelijkheid suggereren; dat is wat Sanne Bruggink beoogt in haar schilderijen. Elk schilderij bestaat uit abstracte kleurvlakken die zijn opgebouwd uit geometrische motieven. Door de motieven te verschuiven en te roteren ontstaat telkens een nieuw patroon.

In de schilderijen strijden de motieven om aandacht. Afhankelijk van hun kleur, vorm of positie springen ze meer of minder in het oog en ontstaat er diepte. Althans zo lijkt het. Maar Bruggink laat de strijd onbeslist en voegt de motieven zo samen dat er goed beschouwd geen winnaars zijn; elk motief is even sterk. Het werk is vlak en ruimtelijk tegelijk. Dit gevoel van de ‘vinger niet op kunnen leggen’ geeft het werk iets ongrijpbaars. Alsof het antwoord is verstopt onder de verflagen.

Soms presenteert Bruggink de werken in serie, ze lijken dan op “stills” uit een abstracte animatie. Samen maken ze een beweging tussen voor- en achtergrond zichtbaar. In de meest recente schilderijen ontstaat beweging door het spelen met licht. Nabeelden verschijnen en verdwijnen. Juist dat wat niet geschilderd is, lijkt het sterkst aanwezig.

Bruggink maakt regelmatig werk voor de (semi-) openbare ruimte. Dit zijn muurschilderingen, maar bijvoorbeeld ook gevel reliëfs en werken met folie op ramen. Ze ontwerpt deze werken in relatie tot de omliggende architectuur. Er is meestal geen direct kader zoals bij de schilderijen op doek. De ontmoeting tussen werk en publiek verloopt spontaner en is visueel daarmee vaak extra verrassend.

English translation

Suggesting spatiality with minimal means and from extreme flatness; that is what Sanne Bruggink aims for in her paintings. Each painting consists of abstract areas of colour built up from geometric motifs. By shifting and rotating the motifs a new pattern is created each time.In the paintings the motifs compete for attention. Depending on their colour, shape or position, they stand out more or less and create depth. At least that is how it seems. But Bruggink leaves the battle undecided and combines the motifs in such a way that, all things considered, there are no winners; each motif is equally strong. The work is flat and spatial at the same time. This feeling of ‘not being able to lay a finger on it’ gives the work something elusive. As if the answer is hidden under the layers of paint.Sometimes Bruggink presents the works in series, they look like ‘stills’ from an abstract animation. Together they make a movement between foreground and background visible. In the most recent paintings, movement is created by playing with light. After-images appear and disappear. It is precisely that which is not painted that seems to be most strongly present. Bruggink regularly makes work for the (semi-) public space. These are murals, but also, for example, facade reliefs and works with foil on windows. She designs these works in relation to the surrounding architecture. There is usually no direct frame as with the paintings on canvas. The encounter between work and public is more spontaneous and is therefore often visually extra surprising.

PROJECTS