Project omschrijving

SONIA RIJNHOUT

ABOUT

Sonia Rijnhout (Gouda, 11-09-1954) is in Rotterdam woonachtig en werkzaam als kunstenaar.

Rijnhout is opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten, 1973 – 1978 (tegenwoordig: Willem de Kooning Academie) te Rotterdam.

© PHK18

Enkele schilderijen van Sonia Rijnhout zien eruit alsof ze een aantal beeldfragmenten heeft opgeworpen en ze willekeurig half over elkaar heen liggend zijn neergekomen. Daardoor vormen die fragmenten een geheel in een meervoudige structuur. Je doet meteen moeite er doorheen te kijken en er een weg in af te leggen, zoals je je door de straten van een stad beweegt, je oogopslag aanpassend, om je heen kijkend om je voortbewegende lichaam steeds te positioneren ten opzichte van je omgeving. Sonia Rijnhout gaat geen blik uit de weg. Net zo min als een wandeling door de stad volstrekt willekeurig is, zijn haar schilderijen toevallig. Toeval speelt wel een rol, want ze zijn zorgvuldig geconstrueerd vanuit een patroon dat zichzelf aandient en waar ze niet omheen kan. Ze moet er doorheen. Het is vooral een gedachtepatroon waarmee je als kijker in aanraking komt, een stroom vanoverwegingen die cirkelen rondom een veronderstelling waarmee ze de wereld en het bestaan benadert en waarin het alledaagse opgaat in het ongeregelde. – Citaat uit een tekst van Alex de Vries.

Sonia Rijnhout heeft gestudeerd aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam, voorheen Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam. Zij ervaart de muurschilldering eerder als een projectie dan als een object. Het medium ‘muurschildering’ beschouwt zij als voertuig voor ervaring en begrip richting een mystiek universum. Een muurschildering ontstaat bij de gratie van de voorwaarden van de architectonische omgeving en valt daarmee samen. In die hoedanigheid bezit de muurschildering het vermogen de architectonische ruimte te herscheppen. Abstracte kunst verbeeldt de onderliggende structuren van de wereld, het voelen en het denken. Een abstracte wandschildering biedt de toeschouwer de mogelijkheid van de fysieke, de één-op-één ervaring. Hoewel zij zich onontkoombaar schatplichtig aan De Stijl acht maar liever naar het Suprematsime verwijst, werkt zij niet expliciet in de voetsporen van deze stromingen. Zij vindt dat de principes van met name De Stijl tijdgebonden zijn: de verwachting dat je met een harmonieus systeem een betere wereld zou kunnen creëren vindt zij een even hoopvolle als fatale misvatting.

Interview nav brochure HABITUAL MURALS, door Maribelle Bierens, kunsthistorica

PROJECTS