PHK18 #14: pli selon pli

Festive opening

Sunday April 15th > 3-6 pm

Bart Lodewijks / Lon Godin / Maarten Janssen / Luuk Smits

BENG!

als de nevels optrekken komt plooi na plooi de stad te voorschijn

..tegels, bakstenen, vensters, dakpannen.

eenvoudige elementen vormen een structuur die weliswaar niet ’meer dan de som der delen’ is

maar die -indien gezien- ontegenzeglijk lading krijgt.

{hoe laat is verf? het vel postzegels laat los. a 50-percenter. kraken}